Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Robert Kłaczyński

Sekretarz Redakcji

Sabina Sanetra-Półgrabi

Redaktorzy tematyczni:

Doktryny polityczne i polska myśl polityczna – dr hab. Stanisław Kilian, prof.  UKEN, dr Agata Tasak 

Samorząd terytorialny – dr Ryszard Kozioł, dr Barbara Węglarz

Stosunki międzynarodowe – dr Karol Bieniek, dr Przemysław Łukasik

Studia obszarowe - prof. dr hab. Jan Rydel

Italian Studies - dr hab. Stefan Bielański, prof. UKEN

Bezpieczeństwo międzynarodowe - dr hab. Grzegorz Nycz, prof. UKEN

System polityczny RP – dr Edyta Chrobaczyńska-Plucińska

Teoria polityki – dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UKEN

Prawa człowieka i środki ich ochrony – dr Bogumił Naleziński 

Media i komunikowanie społeczne - dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UKEN

Zarządzanie publiczne - prof. dr hab. Jacek Sroka

Polityki publiczne – dr hab. Marek Klimek, prof. UKEN,

dr Joanna Podgórska-Rykała

Polityki lokalne - dr Sabina Sanetra-Półgrabi, mgr Paweł Ostachowski

Redaktor statystyczny

Grzegorz Foryś

Rada Naukowa:

dr hab. Grzegorz Ciechanowski (Uniwersytet Szczeciński), Polska

dr hab. Gracjan Cimek (Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni), Polska

prof. Andrzej Ciupiński (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie), Polska

prof. dr hab. Valentin Constantinov (Uniwersytet w Kiszyniowie), Mołdawia

dr hab. Tomasz R. Dębowski (Uniwersytet Wrocławski), Polska

dr hab. Wojciech Grabowski (Uniwersytet Gdański), Polska

prof. dr hab. Mirosław Grewiński (Uczelnia Korczaka), Polska

prof. dr hab. Mirosław Karpiuk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Polska

prof. dr Andrej Kreutz (University of Calgary), Kanada 

prof. Jie-Hyun Lim (Uniwersytet Hanyang, Seul), Korea Południowa  

prof. Maria Neykova (Burgas Free University), Bułgaria

prof. Marek Payerhin (University of Lynchburg), USA 

prof. Olha Prokopenko (Talinn University of Technology), Ukraina

dr hab. Beata Przybylska-Maszner (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Polska

dr hab. Marek Rewizorski (Uniwersytet Gdański), Polska

dr hab. Jarosław Rokicki, profesor emeritus (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), Polska

prof. Tetyana Semigina (Krajowa Agencja Kwalifikacji), Ukraina

prof. dr hab. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski), Polska

prof. Alessandro Vitale (Università degli Studi di Milano), Włochy 

​dr hab. Jakub Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski), Polska

prof. dr hab. Radosław Zenderowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Polska

dr hab. Karol Żakowski (Uniwersytet Łódzki), Polska

Recenzenci 2018-2023

 • dr hab. Marek Delong (PRz w Rzeszowie)
 • prof. dr hab. Tadeusz Godlewski (UMK)
 • dr hab. Agnieszka Hess (UJ)
 • dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek (UW)
 • dr hab. Robert Jakimowicz (UEK w Krakowie)
 • dr hab. Danuta Kabat-Rudnicka (UEK w Krakowie)
 • dr hab. Dominika Kasprowicz (UJ)
 • dr hab. Bogusław Kotarba (URz)
 • dr hab. Tomasz Kubin (UŚ)
 • dr hab. inż. Piotr Kwiatkiewicz (UAM)
 • dr hab. Julian Kwiek (prof. AGH)
 • dr hab. Krzysztof Łabędź (WSF-P "Ignatianum")
 • dr hab. Paweł Malendowicz (prof. UKW)
 • dr hab. Arkadiusz Modrzejewski (prof. UG)
 • dr hab. Jarosław Nocoń (prof. UG)
 • dr hab. Rafał Ożarowski (prof. WSAiB, Gdynia)
 • dr hab. Danuta Plecka (prof. UMK)
 • dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (Akademia Krakowska im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
 • dr hab. Leszek Porębski (prof. AGH)
 • dr hab. Daniel Przastek (UW)
 • dr hab. Jolanta Puacz-Olszewska (PRz w Rzeszowie)
 • prof. Marci Shore (Yale Yniversity)
 • dr hab. Jerzy Stańczyk (WAT w Warszawie)
 • dr hab. Michał Strzelecki (prof. UMK)
 • dr hab. Monika Ślufińska, prof. UJ
 • prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński (UJ)
 • dr hab. Łukasz Tomczak (prof. USz)