Credo  

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” to czasopismo tych wszystkich, dla których politologia jest fascynującą nauką, którym teorie, modele, pojęcia  jej właściwe determinują zainteresowania i warsztat badawczy, dla których polityka realizowana gdziekolwiek i kiedykolwiek jest źródłem inspiracji których badania zmierzają do opisu i wyjaśnienia historycznych, politycznych, społecznych i ekonomicznych osobliwości najlepszego ze światów.

Wszystkie artykuły naukowe publikowane są na zasadach otwartego dostępu,  zgodnie z warunkami licencji Creative Commons, która zezwala na wykorzystanie, dystrybucję i przedruk w dowolnym medium, pod warunkiem, że oryginalna praca jest odpowiednio cytowana. Redakcja uważa, że taki dostęp do badań wspiera edukację i globalny dostęp do wiedzy. 

Aktualny numer

Tom 29 Nr 371 (2022): Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
					Pokaż  Tom 29 Nr 371 (2022): Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis.  Studia Politologica
Opublikowane: 2024-01-16
Wyświetl wszystkie wydania