Temat przewodni numerów 34/2025 i 35/2025

2024-01-18

W szczególności serdecznie zapraszamy do nadsyłania tekstów dotyczących:

 • politologicznych aspektów integracji europejskiej,
 • gospodarczych aspektów członkostwa Polski i innych krajów w Unii Europejskiej,
 • znaczenia funduszy strukturalnych i innych programów pomocowych Unii Europejskiej w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego państw członkowskich,
 • współpracy Unii Europejskiej z innymi podmiotami, w tym organizacjami międzynarodowymi (tj. ONZ, NATO, Międzynarodowa Organizacja Pracy) i subregionalnymi (tj. Trójkąt Weimarski, Grupa Wyszehradzka, Bukaresztańska Dziewiątka),
 • stosunku Unii Europejskiej do Ukrainy w kontekście historycznym (20-lecia „Pomarańczowej rewolucji”, 10-lecia zajęcia Krymu) oraz współczesnym związanym z wybuchem wojny i zakresem udzielonego wsparcia,
 • perspektyw rozwoju Unii Europejskiej, a także procesu integracji europejskiej w następnych latach,
 • kwestii migracji w interdyscyplinarnym podejściu,
 • problematyki uchodźstwa w krajach europejskich,
 • polityki migracyjnej w ujęciu unijnym lub realizowanej w poszczególnych państwach europejskich,
 • wyzwań komunikacji międzykulturowej w aspekcie badań nad migracją,
 • innych tekstów powiązanych tematycznie z przewodnią problematyką.

Terminy:

Prosimy o zgłaszanie propozycji tematów artykułów i innych zapytań na skrzynkę mailową sekretarza redakcji czasopisma Annales Universitatis Academiae "Studia Politologica":sabina.sanetra-polgrabi@up.krakow.pl, lub współredaktora numerów:marek.klimek@up.krakow.pl, w terminie do 30.04.2024 roku.

Przygotowane artykuły należy przesłać do dnia 30.06.2024 roku.

Maszynopisy artykułów autorzy powinni przesyłać do czasopisma „Annales Universitatis Academiae: Studia Politologica” tylko za pośrednictwem strony Open Journal Systems:https://studiapolitologica.up.krakow.pl/about/submissions lub na skrzynkę mailową sekretarza redakcji czasopisma Annales Universitatis Academiae "Studia Politologica", bądź współredaktora numerów: marek.klimek@up.krakow.pl.

 

Maszynopisy powinny spełniać wymogi redakcyjne czasopisma zamieszczone na stronie: https://studiapolitologica.up.krakow.pl/about/submissions

Teksty powinny być zapisane w formacie Word (.docx) i mieć maksymalnie 1 arkusz (40 tys. znaków).

Wszystkie teksty przechodzą proces recenzji (double-blind peer-review). Artykuły publikowane są w otwartym dostępie na licencji CC-BY-NC-ND 3.0 PL).

Redakcja i publikacja artykułów w „Annales Universitatis Academiae "Studia Politologica” jest bezpłatna.

Z poważaniem

dr hab. Marek Klimek, prof. UKEN

dr Małgorzata Kuźbida

dr Sabina Sanetra-Półgrabi

mgr inż. Monika Izabella Dębowska

mgr Paweł Ostachowski