Specyfika bułgarskiego przełomu w kontekście typologii systemów komunistycznych Herberta Kitschelta

Autor

  • Marzena Czernicka Instytut Studiów Politycznych PAN

DOI:

https://doi.org/10.24917/20813333.29.1

Słowa kluczowe:

Bułgaria, system komunistycny, transformacja polityczna, upadek ZSRR, partie politycne

Abstrakt

W artykule podjęto analizę problemu transformacji ustrojowej w Bułgarii, która miała miejsce w latach 80. i 90. XX wieku. Powyższą problematykę przedstawiono w kontekście typologii systemów komunistycznych Herberta Kitschelta, wykorzystując pojęcie zależności od ścieżki. Ustalono, że zarówno narzucanie komunizmu, jak i wychodzenie z niego miało wpływ na szybkość i charakter przemian demokratycznych w tym kraju, a także na powstawanie i funkcjonowanie partii politycznych oraz systemu partyjnego.

Pobrania

Opublikowane

2024-01-16