Zagrożona tożsamość jako element narodowego populizmu. Przypadek politycznego stylu Prawa i Sprawiedliwości

Autor

  • Arkadiusz Lewandowski Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

DOI:

https://doi.org/10.24917/20813333.29.2

Słowa kluczowe:

populizm narodowy, tożsamość narodowa,, krytyka elit,, Prawo i Sprawiedliwość

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na badaniach nad populizmem narodowym sytuującym się na pograniczu określonego stylu politycznego i dyskursu populistycznego. Kategorią badawczą stanowiącą teoretyczną podstawę analizy omawianego zagadnienia jest populizm tożsamościowy (narodowy). Sam artykuł ma charakter studium przypadku i koncentruje się na komunikacji politycznej Prawa i Sprawiedliwości w latach 2017–2021. Problem badawczy wyraża pytanie: jakie elementy populizmu tożsamościowego zawiera dyskurs Prawa i Sprawiedliwości? Wynikiem analizy są ustalenia potwierdzające, że PiS posługiwał się stylem politycznym narodowego populizmu, który wyrażał się poprzez podkreślanie zagrożeń dla tożsamości narodowej. Źródłem tych zagrożeń były kosmopolityczne elity i działania Unii Europejskiej, a także zmiany społeczne zdeterminowane globalizacją, integracją i transformacją ustrojową. Na podstawie analiz można także stwierdzić, że marginalnym problemem w populistycznej komunikacji PiS była problematyka migracji.

Pobrania

Opublikowane

2024-01-16