Kształtowanie modelu władzy w Polsce po 1989 roku na przykładzie powoływania Rady Ministrów – od gabinetu Tadeusza Mazowieckiego do gabinetu Hanny Suchockiej

Autor

  • Rafał Świergiel Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20813333.29.3

Słowa kluczowe:

procedura powoływania Rady Ministrów w Polsce w latach 1989–1992, kształtowanie modelu władzy w Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 r., praktyka konstytucyjna w Polsce po 1989 r.

Abstrakt

W artykule autor omawia procedurę powoływania Rady Ministrów w Polsce po 1989 r., analizując okres 1989–1992. Rozważania rozpoczyna powołaniem pierwszego niekomunistycznego rządu T. Mazowieckiego, a kończy gabinetem H. Suchockiej. Autor analizuje powiązane z nimi przepisy prawne, jednocześnie opisuje kontekst polityczno-społeczny. Zdaniem autora we wszystkich opisanych przypadkach istotny był kontekst polityczny, a dzięki ogólności przepisów udało się wypracować optymalne rozwiązania. Doświadczenia te stały się podstawą dalszych prac nad konstytucją.

Pobrania

Opublikowane

2024-01-16