Consultations in local government as a form of social participation in the Polish legal system

Autor

  • Anna Solner Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20813333.29.11

Słowa kluczowe:

konsultacje społeczne, partycypacja społeczna, samorząd terytorialny, podejmowanie decyzji, partycypacja administracyjna

Abstrakt

Współczesna doktryna administracyjna zwraca coraz większą uwagę na znaczenie społeczeństwa w administrowaniu i kształtowaniu polityk publicznych w rozumieniu administracji partycypacyjnej. Ten typ administracji jest najskuteczniejszy w samorządach lokalnych, gdzie można uczestniczyć osobiście lub grupowo lub bezpośrednio rozwiązywać problemy lokalne. Warunkiem realizacji pełnego zaangażowania społeczności lokalnych są określone działania administracji publicznej, polegające w szczególności na identyfikowaniu najważniejszych problemów, z jakimi borykają się jej mieszkańcy, poznaniu preferencji mieszkańców co do sposobu rozwiązywania tych problemów oraz angażując się w ich rozwiązywanie. Jedną z form udziału społeczeństwa w tworzeniu decyzji dla jednostek samorządu terytorialnego są konsultacje społeczne. Konsultacje społeczne przeprowadzane w ustawach samorządowych mają charakter opiniotwórczy i niewiążący. Mają one znaczenie legitymizujące dla specyficznego kształtu decyzji podejmowanych przez władzę, a także wzmacniają zadania stawiane obywatelom przez władze samorządowe. Celem artykułu jest analiza instytucji konsultacji społecznych w samorządzie terytorialnym jako jednej z form partycypacji społecznej w polskim systemie prawnym oraz przedstawienie ich roli w procesach podejmowania decyzji administracyjnych.

Pobrania

Opublikowane

2024-01-16