Potencjalne kierunki i narzędzia regulacji gospodarki współdzielenia

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20813333.29.10

Słowa kluczowe:

kapitalizm inwigilacyjny, ład korporacyjny, miękkie prawo, nieformalne narzędzia polityki publicznej, regulacja w oparciu o szacunek, samoregulacja, standardy i gospodarka współdzielenia, współzarządzanie cyfrowe

Abstrakt

Podstawowym celem artykułu jest przybliżenie dyskursu wokół możliwości regulacji gospodarki współdzielenia (ang. sharing economy) oraz omówienie potencjalnych instrumentów polityki publicznej, które mogą służyć do ograniczenia negatywnych skutków rozwoju tego systemu gospodarczego. Artykuł w pierwszej kolejności przybliża rozumienie koncepcji regulacji i régulation oraz omawia związki gospodarki współdzielenia z koncepcją współzarządzania cyfrowego. Następnie po przybliżeniu wybranych pozytywnych i negatywnych efektów gospodarki współdzielenia wskazane zostają wybrane instrumenty regulacyjne. W podsumowaniu wskazano na możliwe kierunki dalszych badań.

Pobrania

Opublikowane

2024-01-16