Polski samorząd terytorialny jako nowy aktor debaty politycznej po 1989 r.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20813333.29.8

Słowa kluczowe:

samorząd, państwo, reformy, kompetencje, zadania

Abstrakt

Tekst jest poświęcony roli, jaką po 1989 r. odgrywa w życiu politycznym i społecznym Polski samorząd terytorialny.  Artykuł ukazuje główne założenia reform samorządu terytorialnego z 1990 r. i 1999 r. i ich wpływu na społeczeństwo i państwo. Służy temu analiza wydarzeń historycznych towarzyszących wprowadzeniu reform oraz konstytuujących go aktów prawnych, szczególnie Konstytucji i polskich ustaw samorządowych. Wskazane zostały również rozwiązania, które w ocenie autora, w głównej mierze przyczyniły się do ukształtowania samorządu terytorialnego jako jednej z najważniejszych instytucji życia publicznego w Polsce.

Pobrania

Opublikowane

2024-01-16