The importance of social security on the example of the analysis of selected strategic documents

Autor

  • Yevhen Krykavskyy Lviv Polytechnic National University
  • Maciej Jędrzejewski Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  • Sabina Sanetra-Półgrabi Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie https://orcid.org/0000-0001-9628-5327

DOI:

https://doi.org/10.24917/20813333.29.13

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, bezpieczeństwo społeczne, strategia

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie znaczenia zabezpieczenia społecznego, w szczególności sposobu jego postrzegania i roli, jaką odgrywa w dokumentach strategicznych z zakresu bezpieczeństwa narodowego RP. Jednocześnie zdecydowano się skupić na czterech opracowaniach strategicznych i wskazać główne podobieństwa i różnice. Generalnie znaczenie zabezpieczenia społecznego uwidacznia się we wszystkich dokumentach,  jednak komponenty i główne projekty, kierunki wsparcia są inne. Dominuje ukierunkowanie na zabezpieczenie społeczne, choć są równie inne aspekty, tj. wspólnotowość i rozwój. Ponadto, analizowany pozamilitarny obszar bezpieczeństwa powiązany jest z innymi, tj.  gospodarczym czy ekologicznym, jak wynika z najnowszej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2020 r.

Pobrania

Opublikowane

2024-01-16