Współzarządzanie miastem z perspektywy wybranych grup interesariuszy. Przykład Łodzi.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20813333.29.9

Słowa kluczowe:

współzarządzanie, badania jakościowe, indywidualne wywiady pogłębione, miasto, Łódź.

Abstrakt

Współzarządzanie to koncepcja, która od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Zaciekawienie tą ideą wynika z rozczarowania brakiem skuteczności zarówno państwa, jak i rynku w przezwyciężaniu trudności pojawiających się w różnych obszarach życia społeczno - gospodarczego. W tym kontekście, współzarządzanie ma być swoistym remedium, pozwalającym na zwiększenie efektywności rozwiązywania współczesnych problemów. Poza poziomem krajowym, koncepcja zyskuje także coraz większą popularność w obszarze zarządzania miastem (local governance). Celem artykułu jest analiza opinii przedstawicieli wybranych, łódzkich organizacji pozarządowych na temat roli i wpływu ich stowarzyszeń i fundacji na kształtowanie miejskich polityk. Podstawę empiryczną stanowią indywidualne wywiady pogłębione przeprowadzone w ramach projektu „Łódź współtworzona i współzarządzana - City Governance I” realizowanego przez Fundację Łódź.

Pobrania

Opublikowane

2024-01-16